Burs Başvurusu

2013-2014 yılı eğitim dönemi için

Burs Başvuru süresi dolmuştur.

İstenilen Evraklar

 

1.Burs  Başvuru Formu

2.Okulu yeni kazananlar için Üniversite Yerleştirme Sınav Sonuç Belgesinin Fotokopisi,okul kaydını yaptırdıktan sonra alacağı  öğrenci belgesi.

3.Ara sınıflar için transcript (not çizelgesi) ve Öğrenci Belgesi,

4.Bağlı olduğu nufus dairesince düzenlenecek olan “Aile Nüfus Bildirgesi Formu”

5.Gelir beyanı ile ilgili olarak;

  • Anne ve/veya baba çalışıyorsa işyerinden onaylı maaş yada ücret bodrosu
  • Anne ve/veya baba tacir, çiftçi, sanayici, serbest meslek sahibi veya esnaf ise Vergi Levhasının fotokopisi
  • Muhafiyete tabi meslek grupları, bu durumlarını ilgili belediyeler, meslek odaları veya vergiden muaf olduğuna dair vergi numarası ile belirtilen kartın ilgili kuruluşlarca tasdikli fotokopisi,
  • Emekliler için aylıklarını aldıkları Sosyal Güvenlik kurumundan onaylı maaşlarını gösterir belge,
  • Baba çalışmıyor ve/veya anne ev hanımı ise Emekli Sandığı Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur’a bağlı olmadıklarını gösterir kurumca onaylı belgeler.

6.Öğrencinin oturduğu ev kira ise kira kontratı, lojman ise lojman belgesi.(ailesine ait)

7.Okuyan kardeş varsa okudukları okullardan alacakları öğrenci belgeleri

8.Bursa başvuran öğrencinin ailesinin ikametgah ettiği yeri gösteren anne veya baba adına düzenlenmiş ikametgah belgesi

9.Forma yapıştırılmak üzere 1 adet vesikalık fotoğraf

10.Nüfus cüzdan fotokopisi

 

line
footer