Yönetmelikler

VEKALETNAME

 Sayın, DASEV Darendeliler Kültür Sağlık ve Eğitim Vakfı

Başkanlığına

ADANA

 

Vakfımızın 28/ 02 / 2016 tarihinde, Pazar günü, saat:09.oo’da  yapılacak olan  2015 Yılı  olağan mütevelli heyet  toplantısında ve çoğunluk olmaması halinde müteakip toplantıda,

Sayın ……………………………………………………………, gündemdeki  maddeleri görüşmek ve karar vermek konusunda  tam yetkili olarak beni temsil edecektir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

VEKALET VEREN : ……………………………………     …………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

line
footer